BACPOWER

Bitki büyüme ve gelişiminde etkili, toprak iyileştirici, Türkiye topraklarından izole edilmiş Bacillus türlerinden oluşan, sıvı formda mikrobiyal gübre

%15 - %25 verim artışı

Erkencilik

Toprak yapısında iyileşme

Sürdürülebilir kullanım