BOTRYPOWER

Tüm dünyada hem bitki gelişim düzenleyicisi hem de patojen funguslara karşı biyolojik kontrol ajanı olarak uzun yıllardır kullanılan Bacillus velezensis'in yerli suşları seçilmiş ve ticari üretim prosesleri geliştirilmiştir.
Bu formülasyonda özellikle Botrytis cinerea'ya karşı oldukça etkili iturin ve surfaktin gibi antimikrobiyal metabolitleri üreten ve aynı zamanda çeşitli PGPR özellikleri de içeren Bacillus velezensis suşları kullanılmıştır.