MIXPOWER

Tüm dünyada hem bitki gelişim düzenleyicisi hem de biyolojik kontrol ajanı olarak uzun yıllardır kullanılan Bacillus ve Trichoderma suşlarının uzun yıllar boyunca yapılan çalışmalarla en başarılı yerli suşları seçilmiş ve ticari üretim prosesleri geliştirilmiştir.