NITROPOWER

Tüm dünyada hem bitki gelişim düzenleyicisi hem de serbest yaşayan azot bağlayıcı ajan olarak uzun yıllardır kullanılan Azotobacter suşlarının aynı zamanda çeşitli PGPR özellikleri de içeren yerli suşları seçilmiş ve ticari üretim prosesleri geliştirilmiştir.